Công văn của Sở Xây dựng về việc rà soát hoạt động đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản khu nhà ở Việt Đoàn, Tiên Du

(BTV)

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại