Huyện ủy Quế Võ tổ chức Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và đại biểu HĐND huyện Quế Võ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(BTV) Chiều 05/3, Huyện ủy Quế Võ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX và đại biểu HĐND huyện Quế Võ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Trên cơ sở phân bổ về số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Huyện ủy Quế Võ đã tiến hành các bước theo quy trình, thống nhất dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử. 

Tại Hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của các nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các ý kiến đã nhận xét trên tinh thần dân chủ, khách quan về trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, mối quan hệ với quần chúng nhân dân…của từng nhân sự được giới thiệu. 

Kết quả, 100% cử tri cơ quan Huyện ủy Quế Võ thống nhất giới thiệu 01 nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX và 06 nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Quế Võ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, cơ quan HĐND - UBND huyện Quế Võ đã tiến hành các bước theo quy trình và thống nhất 100% giới thiệu 05 nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Quế Võ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.
Quang Hòa, Đài Phát thanh huyện Quế Võ

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại