Bắc Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Tiên Du

(BTV) UBND tỉnh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung (QHC) đô thị Tiên Du đến năm 2035. Theo đó, Tiên Du sẽ là đô thị văn hóa, lịch sử và giáo dục đào tạo của tỉnh.


Việc lập Đồ án QHC đô thị Tiên Du đến năm 2035 sẽ là cơ sở nâng cấp đô thị, thành lập thị xã Tiên Du, đảm bảo phù hợp với mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với tính chất quy hoạch Tiên Du là đô thị văn hóa, lịch sử, giáo dục đào tạo, đô thị thông minh, đô thị xanh, trung tâm cấp vùng thủ đô về giáo dục, đào tạo, du lịch, trung tâm cấp đô thị về thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí.

Phạm vi lập, ranh giới quy hoạch gồm toàn bộ huyện Tiên Du với 14 đơn vị hành chính cấp xã và thị trấn: Thị trấn Lim và các xã Phú Lâm, Nội Duệ, Liên Bão, Hoàn Sơn, Đại Đồng, Lạc Vệ, Tân Chi, Việt Đoàn, Hiên Vân, Phật Tích, Tri Phương, Minh Đạo và Cảnh Hưng. Quy mô quy hoạch có tổng diện tích khoảng 9.560ha. Dân số hiện trạng hơn 185.000 người. Dân số dự báo đến năm 2025 khoảng 210.000 người, đến năm 2035 khoảng 270.000 người, xác định cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

Mục tiêu quy hoạch đô thị Tiên Du đáp ứng các tiêu chuẩn của thị xã và của quận theo quy định của Nghị quyết 1211/16/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị, đảm bảo tiêu chuẩn của thị xã Tiên Du trong ngắn hạn, và trở thành Quận trong tương lai.
H Tâm - L Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại