Gia Bình giải cứu trên 23 tấn nông sản giúp nông dân

(BTV) Thực hiện Công văn số 167/CV-UBND ngày 02/3/2021 của UBND huyện Gia Bình về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các hộ nông dân trên địa bàn huyện. Đến nay, nhân dân trên địa bàn huyện đã mua ủng hộ trên 23 tấn nông sản gồm xu hào, bắp cải giúp nông dân.


Theo chỉ đạo, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện là cơ quan thường trực thực hiện việc kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân. Các hộ nông dân có xu hào, bắp cải bảo đảm an toàn thực phẩm đóng gói sản phẩm vào các túi có trong lượng 5 kg sau đó liên hệ với Phòng NN&PTNT huyện để phân phối, tiêu thụ, giá các loại nông sản trên là 3.000 đồng/kg. Các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn tuyên truyền, kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia tiêu thụ nông sản cho nông dân. Đề nghị các trường học, công ty, doanh nghiệp thu mua nông sản của nông dân trên địa bàn huyện đưa vào bếp ăn tập thể.
           
Qua khảo sát, hiện trên địa bàn huyện Gia Bình có trên 50 ha trồng  xu hào, bắp cải đã đến kỳ thu hoạch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 gây khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Với hình thức tiêu thụ nông sản giúp nông dân đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cộng đồng trước những khó khăn của người nông dân, góp phần chung tay cùng nhân dân cả nước gánh bớt khó khăn cho người nông dân trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19.
Đài PT Gia Bình

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại