Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh

(BTV)

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại