Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối thoại dân chủ với cán bộ chiến sĩ

(BTV) Ngày 30/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các cơ quan, đơn vị trong toàn cơ quan.


Buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ tập trung vào một số nội dung trên lĩnh vực quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chế độ chính sách, đời sống, việc duy trì nền nếp, chấp hành kỷ luật, mối quan hệ công tác, quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới ở đơn vị; phát huy dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đã tập trung thảo luận, trình bày những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; tâm tư, nguyện vọng của bản thân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời đề xuất các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách; duy trì chế độ, nền nếp; xây dựng cảnh quan môi trường, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Tham gia các cuộc đối thoại, thủ trưởng và các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp phân tích, làm rõ những ý kiến của cán bộ, chiến sĩ. Những nội dung liên quan cần thẩm định và đối chiếu các hướng dẫn, quy định.

Thông qua buổi đối thoại dân chủ nhằm nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, từ đó giúp Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.           
Bộ CHQS tỉnh
                                                        

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại