Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình Đề án tổng thể bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững

(BTV) Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tập trung mọi nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường (BVMT).


Trong đó, tiếp tục tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong hành động. Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án môi trường. Đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân tham gia BVMT”, “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Đường tự quản”, “Khu dân cư tự quản BVMT”, “đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”… gắn với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật BVMT của nhà nước phù hợp với điều kiện của tỉnh. Rà soát, điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các hộ gia đình. Điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, các quy định về BVMT đối với khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn. Khuyến khích cá nhân, tổ chức, các thành phần kinh tế tham gia các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong xử lý ô nhiễm môi trường. Ưu tiên sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, hạn chế thu hút các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường, nhất là hoạt động xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.
Đức Minh, Vũ Tuyển.

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại