Công ty Điện lực Bắc Ninh phát động “Tết trồng cây”

(BTV) Hưởng ứng Chương trình cả nước trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021 – 2025 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức phát động “Tết trồng cây” năm 2021 tại trụ sở Công ty.


Theo Kế hoạch, Công ty Điện lực Bắc Ninh phấn đấu trồng mới và chăm sóc 820 cây xanh trong năm 2021; trồng mới và chăm sóc 3.680 cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 tại trụ sở Công ty, các Điện lực, kho, đội quản lý vận hành 110kv, các trạm, tổ trực và các địa điểm công cộng… Đồng thời, tổ chức chăm sóc và bảo vệ các cây cảnh quan và cây trồng hiện có.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên toàn công ty về vai trò, ý nghĩa lợi ích to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây. Qua đó, góp phần làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại