Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ 22

(BTV) Chiều 5/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp tổng kết) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào nội dung các Báo cáo, Tờ trình gồm: Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019 – 2025; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021; Tờ trình đề nghị ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; Tờ trình đề nghị bổ sung dự toán kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đột xuất; Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H, thành phố Bắc Ninh (Đoạn nút giao với đường Kinh Dương Vương đến Hồ điều hòa theo quy hoạch)

Các thành viên Ban Thẩm tra, yêu cầu các đơn vị làm rõ căn cứ pháp lý đề xuất mức kinh phí và thời gian hưởng kinh phí hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với Tổ bầu cử các cấp; Giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế sau 02 năm thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh…

Nhất trí với các Báo cáo, Tờ trình, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các ngành chức năng tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các báo cáo, tờ trình đảm bảo thời gian và căn cứ pháp lý. Tiếp thu các đề xuất, kiến nghị từ đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh, sau cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách xây dựng báo cáo thẩm tra làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 22./.
Bá Trung - Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại