Từ Sơn cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

(BTV) Ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021) đang đến gần, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thị ủy Từ Sơn, các cấp, các ngành, các địa phương trong thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những đóng góp của đồng chí Lê Quang Đạo trên các lĩnh vực của Đảng, Nhà nước, đóng góp đối với quê hương Bắc Ninh tạo thành đợt sinh hoạt tư tưởng, chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc trong thời điểm toàn Đảng bộ thị xã đang thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Tượng đài đồng chí Lê Quang Đạo đã hoàn thành
Thực hiện  Kế hoạch số 18 -KH/TU ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Ban thường vụ Thị ủy Từ Sơn đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trực quan… nhằm toát lên ý nghĩa tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã thăm, kiểm tra nghiệm thu
 tại nhà trưng bày Khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo
Các chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Trong đó tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.. Chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất các hoạt động tuyên truyền phù hợp.
Cũng trong đợt này, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu giúp Thị ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; phát hành tài liệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Định hướng cho các cơ quan liên quan tăng cường các hoạt động tuyên tuyền, sáng tác, quảng bá, biểu diễn các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật trong dịp kỷ niệm. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “Thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của đồng chí Lê Quang Đạo” cấp thị xã. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu một số nội dung tổ chức Lễ Kỷ niệm, Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm và Nhà lưu niệm gốc của đồng chí Lê Quang Đạo.
Phòng Văn hoá Thông tin và Trung tâm VHTT xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên trực quan trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sưu tầm tài liệu, hiện vật, kỷ vật; trưng bày, giới thiệu, chiếu phim…. về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng và những đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Quang Đạo. Đài Phát thanh thị xã tăng cường thời lượng và xây dựng chuyên mục Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo. Phân Hội Văn học nghệ thuật thị xã phát động cuộc thi sáng tác đề tài hướng vào kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên ra sức thi đua yêu nước, tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị học tập về thân thế sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo trong các cấp hội, từ đó thêm quyết tâm, nghị lực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu mạnh; tổ chức kết nạp đội viên, đoàn viên, hành hương về địa chỉ đỏ….

Phối cảnh khu công viên Từ Sơn
Trong diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở nhiều địa phương, chủ trương của thị xã đã là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả tạo không khí thi đua thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII đã đề ra./.
  Đài Phát thanh thị xã Từ Sơn

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại