Đồng chí Lê Quang Đạo – Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam

(BTV) Để có được hơn 200 tài liệu, hiện vật và hơn 500 hình ảnh về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của đồng chí Lê Quang Đạo. Bảo tàng Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch, triển khai trong khoảng 3 năm. Mỗi kỉ vật, tư liệu, hình ảnh là tiếng nói, bằng chứng, ngôn ngữ, khoảnh khắc lịch sử sống động, thể hiện tài năng, đạo đức và những năm tháng hoạt động của cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo trên các lĩnh vực.

 
 Bảo tàng Bắc Ninh, nơi đang lưu giữ và trưng bày hơn 200 tài liệu, hiện vật, hơn 500 hình ảnh về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của đồng chí Lê Quang Đạo.
          Đây đều là những hiện vật quý báu, mang lại giá trị lịch sử và tính giáo dục truyền thống cách mạng. Trong đó, phải kể đến Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, là 2 huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng cho đồng chí Lê Quang Đạo. Hay những tấm thẻ dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII… cho đến những vật dụng giản dị như quân tư trang trong thời kỳ quân nhân. Tất cả đều làm sáng tỏ nên một Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.
          Qua 3 năm dày công tìm hiểu, nghiên cứu, Bảo tàng tỉnh tiếp cận được trên 2.000 tư liệu. Qua quá trình chọn lọc, hơn 700 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu đã được trưng bày, sắp xếp theo 3 chủ đề chính: Quê hương và gia đình; Đồng chí Lê Quang Đạo - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam; Đồng chí Lê Quang Đạo với quê hương Bắc Ninh.
          Đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là tấm gương tiêu biểu của người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo, học tập. Trên mọi cương vị, lĩnh vực đồng chí đều hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Từng bước đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần xây dựng cơ sở, nền tảng để đưa đất nước bước vào thời kỳ đổi mới sâu rộng, tạo tiền đề để xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
 Hoàng Hiển, Vũ Tuyển.
 
         

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại