Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh

(BTV) Trong khuôn khổ Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 47 bài tham luận gửi tới kỷ yếu, hoặc trình bày trực tiếp tại Hội thảo. Từ nhiều góc độ khác nhau, các tham luận đã tập trung phân tích, lý giải, góp phần làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Quang Đạo trong hơn 60 năm hoạt động đối với Đảng, Nhà nước, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh.

Nhiều tham luận đã phân tích: Đồng chí Lê Quang Đạo được nuôi dưỡng, trưởng thành trong không gian văn hóa Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, quê hương của các vị vua nhà Lý và nhiều chiến sĩ cộng sản tiêu biểu, như các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt,...; Là An toàn khu của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền. Chính điều đó đã góp phần hình thành nên phẩm chất của nhà lãnh đạo chủ chốt Lê Quang Đạo.
Trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo có 28 năm trong quân ngũ, và là nhà quân sự xuất sắc, góp phần bổ sung, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đ/c luôn giữ vững hình ảnh tiêu biểu về phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp quan trọng vào việc tăng cường và phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị - linh hồn, mạch sống của Quân đội. Đồng chí là người chỉ huy ưu tú, một vị tướng lĩnh hội tụ đầy đủ phẩm chất đạo đức cách mạng: Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung.
Tháng 6 năm 1987, tại kỳ họp thứ Nhất (Quốc hội khóa 8), đồng chí Lê Quang Đạo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Đó là thời điểm rất quan trọng của đất nước khi chúng ta bắt đầu quá trình đổi mới theo đường lối mà Đại hội 6 của Đảng đã vạch ra. Với vai trò là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã chủ trì, điều hành Quốc hội thảo luận, thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 1992; ban hành 2 bộ luật, 29 Luật và 42 Pháp lệnh, có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động lập pháp và giám sát tối cao của Quốc hội Việt Nam.
          Từ năm 1983 đến 1999, đồng chí Lê Quang Đạo có 17 năm tham gia công tác Mặt trận, và đóng góp to lớn với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; Trong đó 12 năm đảm nhiệm trọng trách Bí thư Đảng đoàn và 5 năm là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, đ/c đã giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xây dựng Chỉ thị số 17 ngày 18/4/1983 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 07, ngày 17/11/1993 của Bộ Chính trị “Về Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất”; Xây dựng Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999,....
          Trong khuôn khổ hội thảo còn có tham luận của đại biểu các ngành, cơ quan, đơn vị ở TW, đại diện gia đình và quê hương Từ Sơn,...
          Kết luận Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: 47 tham luận đã phân tích và khẳng định đồng chí Lê Quang Đạo có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đồng thời, làm rõ đồng chí là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương đạo đức mẫu mực, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, lối sống, gắn bó mật thiết với đồng chí, đồng bào; Và là người con ưu tú, để lại những dấu ấn to lớn đối với sự phát triển của quê hương Bắc Ninh.
          Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh”
càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiến tới kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.
 Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thông qua Hội thảo này đã làm rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây sẽ là những tư liệu hết sức quý báu và là tài liệu quan trọng để các đơn vị, địa phương, nhất là tỉnh Bắc Ninh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về sự cống hiến của các bậc lãnh đạo tiền bối. Từ đó, không ngừng học tập, rèn luyện, noi theo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước.
Phi Trường, Chu Oánh, Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại