UBND thành phố Bắc Ninh họp phiên thường kỳ tháng 9/2021

(BTV) Ngày 23/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9, bàn và thống nhất chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Phiên họp tập trung thảo luận, đánh giá và cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung: Công tác phòng, chống dịch Covid-19; Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2022"; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; Thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021; Xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Phiên họp cũng bàn và thống nhất thông qua một số Đề án, Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 gồm: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài; Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, cơ hội chính trị trên không gian mạng; Nâng cao công tác quản lý ngân sách phường; Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"....
Đài Phát thanh TP Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại