Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

(BTV) Sáng 24/9, tại Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BVBM) tỉnh tổ chức tập huấn công tác BVBM Nhà nước cho các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cán bộ phụ trách công tác BVBM Nhà nước tại đơn vị; Lãnh đạo UBND cấp huyện và cán bộ phụ trách công tác BVBM Nhà nước tại địa phương.


Tại hội nghị, các đại biểu được Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) trực tiếp truyền đạt những nội dung liên quan đến công tác BVBM Nhà nước: Luật số 29/2018 về bảo vệ BVBM Nhà nước được Quốc hội khóa XI thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/20218; Nghị định số 26/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVBM Nhà nước; Thông tư số 24 năm 2020 của Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác BVBM; Hệ thống danh mục bí mật Nhà nước được ban hành theo quy định của Luật BVBM Nhà nước; Một số điểm mới về BVBM Nhà nước cũng được trình bày tại hội nghị
Tân Trung – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại