Tháng 9, toàn tỉnh thành lập mới trên 170 doanh nghiệp

(BTV) Trong tháng 9, Bắc Ninh có 171 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 2.000 tỷ đồng và 79 đơn vị trực thuộc.

 
Lũy kế, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 1.700 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 570 đơn vị trực thuộc, tổng vốn đăng ký gần 21.000 tỷ đồng; Giải thể tự nguyện 148 doanh nghiệp; Đăng ký tạm ngừng hoạt động hơn 800 doanh nghiệp; Đăng ký hoạt động trở lại 550 doanh nghiệp và 88 đơn vị trực thuộc (tăng 63,2%). Lũy kế đến hết trung tuần tháng 9, trên địa bàn tỉnh có hơn 20.600 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 310.000 tỷ đồng và gần 4.300 đơn vị trực thuộc; Trong đó có hơn 19.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 300.000 tỷ đồng và hơn 4.000 đơn vị trực thuộc. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại