Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát tại huyện Yên Phong, Thuận Thành

(BTV) Tiếp tục chương trình công tác, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Công tác cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tại huyện Yên Phong và Thuận Thành.


Từ đầu năm 2020 đến hết tháng 6/2021, việc thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại huyện Yên Phong và Thuận Thành được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định từ bước xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, quy trình thực hiện ở cả cấp huyện và cơ sở, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác cải cách hành chính được các đơn vị triển khai đồng bộ, kịp thời. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai, giải quyết nhanh gọn, minh bạch, đúng thời gian quy định. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hiệu quả, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho nhân dân. 

Tại các buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến giám sát cán bộ đảng viên; Tăng cường cơ sở vật chất cho Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; Đẩy mạnh công tác tiếp dân; Phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo; Rà soát, đơn giản các thủ tục hành chính; Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi đề nghị các huyện Thuận Yên Phong và Thuận Thành tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Chú trọng việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực làm việc; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND theo quy định; Thực hiện tốt việc phối hợp giữa UBND với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội góp phần tạo đồng thuận xã hội, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Kiên Cường

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại