Đảm bảo công tác quản lí an toàn thực phẩm

(BTV) Những tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý ATTP tỉnh tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP.


Ban Quản lý ATTP tỉnh đã thực hiện hàng trăm nghìn sản phẩm truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet và bằng hình thức trực quan đa dạng về ATTP; Tổ chức tập huấn cho gần 1.800 lượt người và tổ chức thi xác nhận kiến thức cho 375 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tiến hành thanh, kiểm tra hơn 500 cơ sở, phát hiện gần 200 cơ sở vi phạm, xử phạt với tổng số tiền gần 130 triệu đồng. Thực hiện cấp gần 300 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, gần 200 bản cam kết đảm bảo ATTP. Lấy 416 mẫu thực phẩm, phát hiện 71 mẫu không đạt và kịp thời hướng dẫn, xử lý,...Mặt khác, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã hướng dẫn, kiểm tra giám sát tại bếp ăn các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, các đơn vị cung cấp suất ăn phục vụ công tác phòng, chống dịch,...Góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép của tỉnh, công tác quản lí về ATTP trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.   
Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại