Vụ Xuân 2022: Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 34.200 ha

(BTV) Theo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh, vụ Xuân năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 34.200 ha. Trong đó, diện tích lúa là 30.800 ha, rau màu và cây khác là 3.400 ha.

 

Chỉ đạo chung của ngành nông nghiệp, vụ xuân sẽ tăng cường quy vùng sản xuất tập trung, lựa chọn và mở rộng diện tích giống lúa năng suất, chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị sản xuất; Tăng cường ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ và các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để giảm công lao động và tăng hiệu quả sản xuất. Về cơ cấu trà và giống lúa, chủ yếu là trà xuân muộn chiếm 93,5%, còn lại là trà xuân trung. Diện tích lúa năng suất, lúa chất lượng cao hơn 20 nghìn ha, chiếm 65,5%, chủ yếu bằng các giống: Thiên ưu 8, BC15, TBR225, VNR20, Đài thơm 8, N97, Bắc thơm số 7. Dự kiến thời gian đổ ải của tỉnh bắt đầu từ đầu tháng 01/2022, phấn đấu đến ngày 25/02  xóa ải. Về khung thời vụ: gieo mạ trà xuân trung từ 25 - 31/12/2021, mạ trà xuân muộn gieo tập trung từ ngày 20/01 đến ngày 05/02/2022; lúa cấy tập trung sau Tết và phấn đấu cấy xong trong tháng 02/2022. Những nơi chủ động tưới, tiêu tập trung gieo thẳng lúa từ 05 - 15/02.
                                                                                                  P. Hoa, Q. Hưng
 
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại