Bắc Ninh tăng trưởng kinh tế đứng thứ 13 cả nước

(BTV) Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, tại Kỳ họp thứ Tư – HĐND tỉnh khóa XIX ngày 07/12, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh Bắc Ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển năm 2022.


Theo đó, năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song với việc chỉ đạo, điều hành đồng bộ các giải pháp; Thích ứng linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” với nhiều sáng tạo chưa từng có tiền lệ, đảm bảo đúng, trúng; Kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân; Kinh tế Bắc Ninh vẫn tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch đề ra, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 6,9% (đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 13 cả nước); Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; Xuất khẩu hàng hóa tăng 18,7%; Dư nợ tín dụng tăng 19,7%; Thu hút đầu tư trong nước quy mô vốn gấp 2,6 lần so với năm 2020; Thu hút đầu tư nước ngoài gấp 2,7 lần; Thu ngân sách Nhà nước vượt 11,7% dự toán năm; GRDP bình quân đầu người ước 6.738 USD; Thu nhập bình quân đầu người 71,8 triệu đồng; Các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị hành chính công đứng trong tốp đầu cả nước… Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được triển khai tích cực, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định; Lực lượng y tế, Công an, quân sự và các đoàn thể xã hội đã phát huy vai trò tích cực trong tham gia phòng, chống dịch và hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân.

Xác định năm 2022, với chủ đề: “Đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”; Bắc Ninh phấn đấu một số chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 5-6%; Kim ngạch xuất khẩu 48 tỷ 650 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu 43 tỷ 420 triệu USD; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 70 nghìn tỷ đồng; Trong đó thu hút vốn FDI vào các Khu công nghiệp 1 tỷ USD; Tổng thu ngân sách Nhà nước 30.567 tỷ đồng; Trong đó, thu nội địa 23.267 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.300 tỷ đồng; Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 69.550 tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hóa 43%; Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế 94%..... UBND tỉnh đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ chủ yếu quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra hướng đến sự phát triển bền vững. 
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại