Năm 2022, Gia Bình phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng trưởng 6,5-7%

(BTV) Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để đánh giá, thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

Năm 2021, kinh tế của huyện Gia Bình tiếp tục duy trì và phát triển, cơ cấu kinh tế, lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 8.200 tỷ đồng bằng 102,2% so với cùng kỳ. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng các Khu công nghiệp thực hiện hiệu quả. Triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19. Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2021, có 9 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 72%, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 89%.

Hội nghị thống nhất mục tiêu năm 2022: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng từ 6,5 đến 7%. Có trên 85% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu có trên 90% chính quyền cơ sở, các cơ quan Nhà nước thuộc huyện vững mạnh.

                                             Đài Phát thanh huyện Gia Bình

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại