Bắc Ninh giải ngân vốn đầu tư công đạt 80%

(BTV) Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 1/2022 sẽ đạt tỷ lệ 95%.

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 23/12/2021, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công được hơn 7 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 80%. Để hoàn thành tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% đến ngày 31/01/2022, UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với dự án khởi công được phân bổ vốn sau 30/9/2021: Các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, tạm ứng hợp đồng theo quy định; Đối với các công trình, dự án quyết toán, chuyển tiếp: Các chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, kịp thời trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định, thanh toán vốn đầu tư công theo quy định. Dần khắc phục tình trạng dồn thanh toán vốn vào cuối quý, cuối năm, đặc biệt là ngày 31/12 và 31/01 năm sau; Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các chủ đầu tư quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

BTV

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại