Gia Bình bàn giải pháp phát triển nông nghiệp đến năm 2030

(BTV) Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn của huyện, Gia Bình đề ra mục tiêu trong vòng 5 năm tới sẽ có chuyển biến tích cực, kết quả đột phá trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, có mô hình điển hình trong khu vực, nâng giá trị sản xuất tăng gấp nhiều lần so với sản xuất hiện nay.


Tại hội nghị chuyên đề bàn về nội dung này, huyện Gia Bình xác định: là địa phương có năng xuất lúa cao nhất của tỉnh, có các sản phẩm đặc trưng như; Cà rốt, lá dong Giang Sơn; hành, tỏi Cao Đức, cá Bình Dương, Quỳnh Phú, Giang Sơn…Vì thế, trong định hướng, phát triển nông nghiệp đến năm 2025 các đại biểu đề xuất Gia Bình tập trung phát huy vai trò quản lý, định hướng của nhà nước trong quy hoạch, xác định sản phẩm có thế mạnh đặc trưng để tập trung xây dựng thành thương hiệu của huyện. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến đường  giao  thông, thuỷ lợi, đường điện, hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc. Tăng cường quảng bá sản phẩm nông nghiệp, gắn  với phát triển du lịch sinh thái, du lịch tín ngưỡng, tâm linh…
                                                   Đài Phát thanh huyện Gia Bình
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại