Giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn ngoài Nhà nước

(BTV) Sáng 01/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh”.

Toàn cảnh buổi hội thảo
         
Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh thành lập được hơn 1.100 Công đoàn cơ sở, tăng hơn 126 nghìn đoàn viên. Toàn tỉnh hiện có hơn 221 nghìn đoàn viên Công đoàn, trên tổng số hơn 400 nghìn lao động. Thời gian qua, các cấp Công đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút người lao động tham gia. Tuy nhiên, việc phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước vẫn còn nhiều thách thức như: Tốc độ phát triển đoàn viên, tổ chức Công đoàn cơ sở chưa tương xứng với tốc độ phát triển của doanh nghiệp và người lao động; Chất lượng đoàn viên chưa cao; Hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở còn hạn chế; Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn còn bất cập; Nhiều nơi thiếu cán bộ chuyên trách…
         
Tại hội thảo, 27 tham luận đã tập trung đánh giá thực trạng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước. Để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, một số ý kiến cho rằng, cần phải tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa phương thức vận động; Công đoàn phải có những hoạt động mang lại hiệu quả thực chất; Tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn…

 
Phạm Tiến, Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại