Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài

(BTV) Sáng 01/7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương để đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

Năm 2022, cả nước có khoảng 700 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài. Đây là nguồn lực rất lớn góp phần phục hồi phát triển kinh tế. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, kết quả giải ngân các dự án còn chậm so với kế hoạch. Đến nay, giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài mới chỉ đạt 9,12% so với kế hoạch. Trong đó, các Bộ, ngành đạt 16,12%, các địa phương đạt 5,38%. Rất cần các giải pháp tập trung, để tháo gỡ khó khăn, giải ngân nguồn vốn đúng quy định.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu: Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2022, UBND tỉnh giao các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án theo kế hoạch đề ra; Gắn trách nhiệm của lãnh đạo, tổ chức, cá nhân với kết quả giải ngân của dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kết nối với các Bộ, ngành chức năng để sớm cho phê duyệt điều chỉnh dự án, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” đang triển khai bằng vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài tăng cường chỉ đạo, đôn đốc trung đẩy nhanh tiến độ, cam kết tiến độ, thực hiện giải ngân nguồn vốn bảo đảm chất lượng.

H.Tâm, L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại