MTTQ tỉnh giám sát thực hiện chính sách ATTP tại Ban Quản lý ATTP tỉnh

(BTV) Chiều 01/7, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại Ban Quản lý ATTP tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc tại Ban Quản lý ATTP tỉnh

Từ đầu năm 2021 đến hết tháng 6/2022, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh; Triển khai áp dụng phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý ATTP tỉnh” trong công tác quản lý ATTP từ tỉnh đến cơ sở, góp phần quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra ATTP được triển khai thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm, trong đó, cấp tỉnh đã thành lập 30 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành và đột xuất tại 235 cơ sở. Thành lập các đội điều tra ngộ độc thực phẩm phản ứng nhanh để sẵn sàng điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và sự cố về ATTP. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đình Lợi ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Quản lý ATTP tỉnh trong thực hiện chính sách pháp luật về ATTP thời gian qua. Đồng thời, trực tiếp làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, thực hành và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP; Việc nâng cao hoạt động xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường và đảm bảo ATTP tại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh…Đối với những kiến nghị còn lại của Ban Quản lý ATTP, Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp xem xét giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

 
Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại