Gia Bình tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

(BTV) UBND huyện Gia Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, công chức Tư pháp – Hộ tịch, Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn.


Các đại biểu được cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh truyền đạt các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, gồm: Kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính; Kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; Nghiệp vụ về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; Kỹ năng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và khai thác khoáng sản. Đồng thời, thực hành giải quyết một số tình huống và trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị.
 
 Trung tâm VHTT&TTH huyện Gia Bình

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại