Chính thức mở hệ thống xác nhận học trực tuyến

(BTV) Bắt đầu từ ngày 18/9 đến 17h ngày 30/9, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sẽ mở để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn sau đó làm theo hướng dẫn. Bước cuối cùng, thí sinh cần kiểm tra xem trạng thái đã nhập học hay chưa. Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được hủy xác nhận nhập học, nếu muốn hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường Đại học đó để được giải quyết.

Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của cơ sở đào tạo. Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác, để các cơ sở đào tạo xét tuyển xác nhận nhập học theo lịch chung.

BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại