Bộ CHQS tỉnh khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2018

(BNTV) Sáng 08/1, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2018 cho 126 đồng chí là Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.


Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được giới thiệu, nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Quán triệt một số nội dung chính các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ quốc phòng, Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề án của UBND tỉnh về mô hình tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2018; tổ chức phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; điều lệnh đội ngũ; công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện dân quân tự vệ...làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trên cơ sở nội dung được tập huấn, các học viên liên hệ vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và chức trách, nhiệm vụ của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2018.
                           Nguyễn Văn Hùng, Bộ CHQS tỉnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại