Toàn tỉnh có 90% dân số tham gia Bảo hiểm y tế

(BTV) Năm 2018, công tác bảo hiểm nói chung và Bảo hiểm y tế nói riêng tiếp tục được các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh triển khai rộng khắp với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, nhất là người lao động và các hộ gia đình chưa có Bảo hiểm y tế.

Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 1.091.1 nghìn người tham gia đóng bảo hiểm các loại, chiếm 90,3% tổng dân số; năm trước tăng 5% về tỷ lệ so với dân số và tăng 7,2% về số người tham gia bảo hiểm. Trong đó, có 1.087,8 nghìn người tham gia Bảo hiểm y tế, đạt 90% tổng dân số toàn tỉnh, tăng 7,2% so với năm 2016; 308,6 nghìn người đóng Bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 46,2% tổng số lao động đang làm việc, tăng 23,4 nghìn người so với năm 2016.

Công tác chi bảo hiểm, lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội tiếp tục được thực hiện qua hệ thống bưu điện, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, an toàn và chính xác; đúng đối tượng và thời gian quy định.

Trong năm, toàn tỉnh đã chi 3.679 tỷ đồng tiền bảo hiểm các loại, tăng 11,2%; trong đó chi từ quỹ Bảo hiểm xã hội là 2.532 tỷ đồng, tăng 3,2%. Số tiền thu từ Bảo hiểm y tế đạt 1.274,6 tỷ đồng, tăng 12,6% và đã chi 1.156 tỷ đồng để thanh toán cho số người khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong cả nước, tăng 33,8% so với năm 2016.
Mai Quế

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại