Bắc Ninh có 22 Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú cấp tỉnh trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần 2 năm 2018

(BTV) Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND), Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần 2 năm 2018 vừa công bố danh sách 22 cá nhân đạt danh hiệu NNND, NNƯT tại Văn bản số 06/TB-HĐXTNN ngày 22/01/2018.

 
         
Theo kết quả của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 năm 2018, có 23 hồ sơ tham gia xét tặng thì 22 cá nhân đạt đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú lần này. Trong đó, có 4 NNND gồm: Nguyễn Thị Bàn, Ngô Thị Lịch, Trần Thị Phụng (thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Thiệp (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành); 18 cá nhân đạt danh hiệu NNƯT bao gồm: 15 Nghệ nhân Ưu tú thuộc loại hình Dân ca Quan họ, 1 Nghệ nhân Ưu tú thuộc loại hình hát Tuồng, 1 Nghệ nhân Ưu tú thuộc loại hình Múa Rối nước, 1 Nghệ nhân Ưu tú thuộc loại hình hát Trống quân.
Mai Quế

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại