Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai nhiệm vụ các Hội đồng tư vấn năm 2018

(BTV) Chiều 25/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Hội đồng tư vấn Kinh tế - xã hội và Hội đồng tư vấn Tôn giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.


         
Năm 2017, các Hội đồng tư vấn đã bám sát chương trình hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ động triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác. Thường xuyên tham gia nghiên cứu, góp ý kiến đối với các dự thảo Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; phối hợp nắm bắt và tham gia giám sát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra trên địa bàn; đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiều giải pháp có tính khả thi nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Mặt trận; tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động các Hội đồng tư vấn tại tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình.
         
Năm 2018, các Hội đồng tư vấn tiếp tục nghiên cứu chính sách, pháp luật đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tham mưu đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, kiến nghị HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản không phù hợp với thực tiễn; đề xuất một số giải pháp thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giải pháp thực hiện bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân kiến nghị với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
                                                                             Phạm Tiến – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại