Khối văn hóa - xã hội ký giao ước thi đua 2018

(BTV) Sáng 26/1, Khối Văn hóa – Xã hội tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 
Năm 2018, Khối Văn hóa - Xã hội đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền về việc chỉ đạo các phong trào thi đua thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện “Phong trào Bắc Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức các phong trào sâu rộng với chủ đề “Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”. Các đại biểu trong Khối đã bàn bạc và thống nhất đăng ký 3 đơn vị nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 5 đơn vị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và 2 đơn vị đăng ký Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong yêu cầu hoạt động thi đua khen thưởng phải đi vào thực chất hơn, hoạt động của các đơn vị phải gắn với cuộc sống của người dân. Công tác cải cách hành chính phải được thực hiện quyết liệt hơn nữa, thể hiện trách nhiệm người đứng đầu. Các ngành tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất sẽ diễn ra các sự kiện kỷ niệm gắn với từng ngành cụ thể, do vậy các ngành trong Khối bám sát để phát động thi đua trong cơ quan, đơn vị. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các ngành triển khai có hiệu quả mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022.
Anh Nguyên - Nguyễn Long

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại