Bàn giải pháp đạt chuẩn nông thôn mới hai huyện Gia Bình và Quế Võ

(BTV) Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 đối với hai huyện Gia Bình và Quế Võ, sáng 30/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị rà soát, bàn giải pháp đạt chuẩn nông thôn mới cho hai huyện đã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

 

Đến thời điểm này, huyện Gia Bình đã có 10/13 xã được công nhận nông thôn mới chiếm tỷ lệ 16,9%, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân 18,5%. Để đảm bảo đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện Gia Bình kiến nghị tỉnh bố trí đủ nguồn vốn để khởi công các công trình theo kế hoạch đã phê duyệt. Đối với huyện Quế Võ đã có 14/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã còn lại đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2018. Huyện Quế Võ kiến nghị, ngoài việc bố trí nguồn vốn để các xã khởi công các công trình phúc lợi công cộng, tỉnh cũng quan tâm tới các vấn đề về y tế, văn hóa, giáo dục và môi trường. Đây là những tiêu chí mà Quế Võ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do vậy các đơn vị, địa phương cần tập trung cao để hoàn thành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đối với các địa phương tiếp tục rà soát lại các tiêu chí để triển khai hoàn thành, đối với các ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành việc đầu tư xây dựng, riêng các tiêu chí nền lãnh đạo địa phương cần chủ động nắm bắt tình hình để giải quyết kịp thời, vận dụng cơ chế để hoàn thành các chỉ tiêu. Về nguồn vốn, 2 ngành Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh để bố trí đủ kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới tại các huyện và xã đã đăng ký hoàn thành trong năm 2018. Đối với trình tự thủ tục về đất, giao Sở Xây dựng tham mưu để triển khai hoàn thành các dự án công trình phúc lợi được nhanh gọn đúng quy định. Trong tháng 2/2018, Sở Tài chính phải phân bổ xong nguồn ngân sách cho xây dựng nông thôn mới. Huyện Gia Bình và Quế Võ chủ động khởi công các dự án để hoàn thành theo kế hoạch, cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giám sát việc triển khai các dự án.
Anh Nguyên- Hà Thái

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại