Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai nhiệm vụ 2018

(BTV) Sáng 03/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Năm 2017, Bệnh viện đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Đa số các chỉ tiêu khám chữa bệnh đều đạt và vượt, số lượng bệnh nhân điều trị ngoại trú tăng 148%, bệnh nhân điều trị nội trú đạt 112%, tỷ lệ thực hiện các ca phẫu thuật đặc biệt, số ca nội soi chẩn đoán và can thiệp tăng hơn 2 lần so với năm 2016. Bệnh viện đã thực hiện được gần 70% kỹ thuật theo phân tuyến; 39,5% kỹ thuật vượt tuyến; chỉ đạo triển khai thành công 15 kỹ thuật mới. Việc triển khai thành công các kỹ thuật mới đã cứu sống được nhiều bệnh nhân, giảm các di chứng, tỉ lệ chuyển viện và tỉ lệ tử vong, từ đó làm giảm gánh nặng kinh tế cho cộng đồng và xã hội. 

Năm 2018, Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác chuyên môn, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện, chuyên nghiệp cho người dân khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện. Tăng cường công tác giáo dục viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức, quy chế giao tiếp, quy tắc ứng xử; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong toàn Bệnh viện; thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện; xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các trung tâm, khoa, phòng đối với phát triển chuyên môn kỹ thuật, tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của Bệnh viện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hơn nữa chất lượng khám và điều trị bệnh, phát huy cơ sở vật chất, năng lực cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Lê Khải – Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại