Bản tin dự báo thời tiết đêm 03 ngày 04/02/2018

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng.
Gió đông bắc cấp 2. Trời rét  hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ:    9 – 110C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    15 – 170C. 
Độ ẩm trung bình: 63%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng.
Gió đông bắc cấp 2. Trời rét  hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ:    9 – 110C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    15 – 170C. 
Độ ẩm trung bình: 65%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng.
Gió đông bắc cấp 2. Trời rét  hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ:    9 – 110C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    15 – 170C. 
Độ ẩm trung bình: 63%
Tin phát lúc: 15h30   
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại