Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018

(BTV) Sáng 03/2, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.Năm 207, tổng nguồn vốn Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đạt 13.953 tỷ đồng, tăng 23,15% so với cuối năm 2016, trong đó nguồn vốn nội tệ tăng 23,5%. Trung bình huy động vốn đạt 34,7 tỷ/cán bộ. Toàn Chi nhánh có 202.693 khách hàng tiền gửi, tăng 15% so với cuối năm 2016. Thị phần nguồn vốn chiếm 15,40% trên địa bàn. Tổng dư nợ đạt 10.696 tỷ đồng, tăng 1.876 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Toàn Chi nhánh có 25.849 khách hàng vay tiền, tăng 0,7% so với cuối năm 2016. Số nợ xấu giảm còn 0,39%. Tổng thu dịch vụ đạt 59,7 tỷ đồng, tăng 1% so với kế hoạch Agribank Việt Nam giao. Lợi nhuận đạt 391 tỷ, bằng 137% kế hoạch được giao.

Năm 2018, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh xây dựng mục tiêu tăng tối thiểu 20% tổng nguồn vốn so với năm 2017. Tổng dư nợ tăng từ 17-20%, ước cuối năm đạt 12.800 tỷ đồng; tỷ lệ cho vay trung dài hạn chiếm 35% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp chiếm từ 30-35% tổng dư nợ, ước cuối năm đạt 3.800-4.400 tỷ đồng. Số lượng khách hàng doanh nghiệp tăng tối thiểu 25%; hộ sản xuất và cá nhân tăng 10%. Trích lập dự phòng rủi ro theo quy định dự kiến 100 tỷ đồng. Thu hồi nợ xấu đã xử lý rủi ro tối thiểu 65 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%. Thu dịch vụ đạt 72 tỷ đồng. Lợi nhuận tối thiểu đạt khoảng 470 tỷ đồng. Tiếp tục cải thiện điều kiện lao động, tăng thu nhập, giảm giờ làm việc thực tế và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người lao động. 
 
Để hoàn thành mục tiêu năm 2018, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đề ra 20 nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm: Tổ chức quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 15/01/2018 của Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam. Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của Ngân hàng Nhà nước và Agribank Việt Nam trong triển khai nhiệm vụ kinh doanh. Phát huy sự đoàn kết, hòa thuận, cùng nhau phát triển, cùng hướng tới mục tiêu chung, phấn đấu Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh là Ngân hàng thương mại lớn, định hướng, dẫn dắt thị trường hoạt động trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn, phấn đấu giảm dần lãi suất đầu vào, tìm kiếm, phát triển khách hàng nguồn vốn là tổ chức. Chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng đi đôi với tăng trưởng, lấy mục tiêu an toàn, hiệu quả, quản lý được khách hàng là mục tiêu xuyên suốt…

Tại Hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết thỏa ước lao động năm 2018 giữa Ban Giám đốc và Công đoàn Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại