Bản tin dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06/02/2018

(BTV)

1.Khu vực phía Bắc tỉnh:  (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét  hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   09 – 110C
Nhiệt độ cao nhất từ:    16 – 180C.
Độ ẩm trung bình: 55%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét  hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   09 – 110C
Nhiệt độ cao nhất từ:    16 – 180C.
Độ ẩm trung bình: 58%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét  hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   09 – 110C
Nhiệt độ cao nhất từ:    15 – 170C.
Độ ẩm trung bình: 55%
Tin phát lúc: 15h30  
          Theo TTKTTV Bắc Ninh
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại