Bắc Ninh phong tặng 47 nghệ nhân lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể

(BTV) Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 75/QĐ-UBND phong tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phong tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh năm 2017 cho 47 cá nhân. Trong đó, có 30 Nghệ nhân Dân ca Quan họ; 6 Nghệ nhân Tuồng; 2 Nghệ nhân Chèo; 4 Nghệ nhân Múa rối nước; 4 Nghệ nhân hát Trống quân và 1 Nghệ nhân hát Ca trù.

Mỗi Nghệ nhân được nhận tiền thưởng bằng 7,0 lần mức lương cơ sở, tương ứng với 9.100.000 đồng. Riêng đối với Nghệ nhân thuộc lĩnh vực Dân ca Quan họ Bắc Ninh được hưởng thêm các chế độ theo quy định tại Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.
Mai Quế

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại