Gần 1 tỷ đồng trao thưởng cho giải Văn học nghệ thuật tỉnh lần thứ 1

(BTV) Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 31/1/2018 về việc trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải “Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất, giai đoạn 2012-2017”.

 

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải “Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất, giai đoạn 2012-2017” với tổng số tiền thưởng là 949.000.000 đồng.

Trong đó, có 03 tác phẩm giải A, tác giả mỗi tác phẩm được thưởng 26 triệu đồng; 20 tác phẩm giải B, tác giả mỗi tác phẩm được thưởng 19,5 triệu đồng; 19 tác phẩm giải C, tác giả mỗi tác phẩm được thưởng 13 triệu đồng; 36 tác phẩm giải Khuyến khích, tác giả mỗi tác phẩm được thưởng 6,5 triệu đồng.
Mai Quế
 
 
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại