Tỉnh ủy tập huấn, quán triệt những chủ trương mới về lĩnh vực xây dựng Đảng

(BTV) Sáng 06/2, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt những chủ trương mới của Trung ương về lĩnh vực xây dựng Đảng đến các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan tham mưu xây dựng Đảng của tỉnh và huyện. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua là do nhận thức chưa đầy đủ của các cơ quan, đơn vị dẫn đến cách làm chưa đúng trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra giám sát và các mặt công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở bài học từ thực tiễn kiểm tra ở các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai, quán triệt các quy định mới của T.Ư về lĩnh vực xây dựng Đảng trong tình hình mới, những mục tiêu hội nghị hướng tới để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ và đạt kết quả cao trong công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu: Sau Hội nghị, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và lắng nghe các báo cáo viên truyền đạt các nội dung. Trên cơ sở đó, tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ gắn với kiểm tra, đôn đốc trong toàn Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa văn bản để phù hợp với tình hình, địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Tiếp tục tổ chức triển khai Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn những chủ trương mới của T.Ư về lĩnh vực xây dựng Đảng, gồm: Hướng dẫn, triển khai chuyên đề 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Quy định số 102 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; một số điểm mới cơ bản trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018); những nội dung cơ bản trong các quyết định, quy chế của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ, như: Quy chế đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ và bổ sung quy hoạch cán bộ, Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định về luân chuyển cán bộ.
Đây là những nội dung mới được Trung ương quy định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành văn bản của tỉnh với những nội dung cơ bản nhất để thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương.
Thu Hằng – Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại