Kế hoạch tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018"

(BTV) Thực hiện Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018; hưởng ứng ngày chạy ASIAD 2018 của Ủy ban Olympic Việt Nam cùng thiết thực chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

 

         
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao (TDTT) hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập thân lập nghiệp"; tuyên truyền Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; tuyên truyền đến các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội và nhân dân trong tỉnh về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác TDTT, về gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; tiếp tục quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế.
         
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 được tổ chức tại tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Mỗi xã, phường, thị trấn huy động tối thiểu 10% dân số, dân cư trú trên địa bàn tham gia chạy tập thể diễu hành. Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, Công an, doanh nghiệp tổ chức Ngày chạy Olympic.
         
Để đảm bảo mục đích, ý nghĩa của Ngày chạy Olympic, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phải sâu rộng; ngoài ra tổ chức tuyên truyền bằng khẩu hiệu trực quan như: "Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại"; "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"...với lực lượng học sinh, sinh viên làm nòng cốt.
         
Theo đó, các địa phương đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olyimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 vào 7h00 ngày 25/3/2018 tại trung tâm các xã, phường, thị trấn (tùy điều kiện các địa phương, đơn vị có thể tổ chức ngày khác trong tháng 3/2018.
Mai Quế
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại