Hội nghị trực tuyến triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018

(BTV) Sáng 08/2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác CCHC của Chính phủ chủ trì. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

         
Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp tốt trong công tác kiểm tra của các thành viên Ban Chỉ đạo đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của chính quyền các cấp, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC; các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực trả lời những kiến nghị, đề xuất, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ CCHC của các Bộ, ngành, địa phương; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016; việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giấy tờ công dân có chuyển biến rõ rệt; các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC đem lại hiệu quả tích cực.
         
Tại tỉnh Bắc Ninh, trong năm qua, công tác CCHC của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Trung tâm Hành chính công tỉnh và 8 đơn vị cấp huyện đi vào hoạt động, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao; 1.025/1.706 thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích; công tác cải cách tổ chức bộ máy được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức không ngừng được nâng cao về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ; toàn tỉnh triển khai áp dụng được 335 dịch vụ công mức độ 3, 27 dịch vụ công mức độ 4…
         
Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác CCHC năm 2017 đạt được, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phát huy vai trò người đứng đầu; tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn kết chặt chẽ công tác CCHC của các Bộ, ngành với các địa phương đảm bảo đồng bộ, xuyên suốt; xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông…góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của cả nước trong năm 2018 và thời gian tiếp theo.
         
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, phát biểu chỉ đạo tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh: Những năm qua, công tác CCHC luôn được tỉnh xác định là một trong 3 đột phá chiến lược để đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững với tốc độ cao. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm 2018, Bắc Ninh đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC, xây dựng bộ máy tinh gọn thông qua việc sáp nhập một số phòng chuyên môn của các sở và các đơn vị sự nghiệp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6. Tiếp tục xây dựng các đề án về CCHC, trong đó có đề án Chính quyền điện tử; triển khai kết nối một cửa liên thông đến cấp xã; xây dựng các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết về CCHC của tỉnh năm 2017, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 theo tinh thần chỉ đạo của T.Ư và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức thi đua khen thưởng đơn vị dẫn đầu, các cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC.
Thu Hằng – Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại