Bản tin dự báo thời tiết đêm 08 ngày 09/02/2018

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Mây thay đổi,  đêm không mưa, ngày trời nắng.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   12 – 140C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    18 – 200C. 
Độ ẩm trung bình: 55%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Mây thay đổi,  đêm không mưa, ngày trời nắng.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   12 – 140C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    17 – 190C. 
Độ ẩm trung bình: 57%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Mây thay đổi,  đêm không mưa, ngày trời nắng.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   12 – 140C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    18 – 200C. 
Độ ẩm trung bình: 55%
Tin phát lúc: 15h30   
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại