Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị khóa XII

(BTV) Chiều 07/2, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII (2015-2017).Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII (2015-2017) khai giảng tháng 12/2015. 102 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh được nghiên cứu, học tập 6 học phần với  những kiến thức cơ bản nhất về lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị của địa phương; từ đó vận dụng phù hợp vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, công tác. 

Kết thúc khóa học, 100% học viên tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó hơn 70% học viên đạt loại Giỏi, Khá; 9 học viên có thành tích xuất sắc được Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tặng Giấy khen.
Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại