Bản tin dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14/02/2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   13 – 150C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    19 – 210C. 
Độ ẩm trung bình: 72%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   13 – 150C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    19 – 210C. 
Độ ẩm trung bình: 74%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   13 – 150C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    19 – 210C. 
Độ ẩm trung bình: 72%
Tin phát lúc: 15h30   
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại