UBND tỉnh phê duyệt Đề án: “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển”

(BTV) UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016- 2020.


Theo đó, Đề án được triển khai tại 23 phường thuộc thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh; 06 thị trấn thuộc các huyện: Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng tác động là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phân phối, cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản; cơ sở y tế trong và ngoài công lập cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản. Đối tượng thụ hưởng: người đang sinh sống tại địa bàn triển khai Đề án, ưu tiên các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đối tượng là thanh niên, vị thành niên.

Đề án được triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 2016 - 2017, giai đoạn 2 từ 2018 – 2020. Với nội dung hoạt động là tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản của người dân; Đa dạng hóa phương tiện tránh thai và hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản theo phân khúc thị trường, chú trọng vào các phương tiện tránh thai hiện đại, lâu dài và hiệu quả. Tạo hành lang, cơ sở pháp lý nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; thúc đẩy phát triển thị trường phương tiện tránh thai, hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản và thị trường cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản.
 
 
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại