Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền phát triển du lịch trên báo chí Bắc Ninh

(BTV) Với nguồn tài nguyên du lịch khá phong phú và có giá trị, đặc biệt là tài nguyên du lịch nhân văn với 7 nét đặc trưng văn hóa tiêu biểu là: quê hương của dân ca Quan họ - Di sản văn hóa thế giới; văn hóa tâm linh; lịch sử văn hiến; lễ hội; khoa bảng; làng nghề và kiến trúc. Đây là những giá trị nền tảng cho du lịch Bắc Ninh phát triển. Xác định xúc tiến tuyên truyền quảng bá du lịch là biện pháp quan trọng để tạo lập và nâng cao hình ảnh du lịch nhằm thu hút du khách, giáo dục du lịch toàn dân; thời gian qua, báo chí Bắc Ninh đã thực sự là kênh thông tin hữu ích của địa phương, góp phần xây dựng nên thương hiệu của du lịch miền Quan họ.


Hiện nay, Bắc Ninh có 2 cơ quan báo chí lớn là Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Tạp chí Người Kinh Bắc và gần 20 loại bản tin, cuốn  thông tin nội bộ, cổng giao dịch điện tử, Website của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Ninh hiện đang phát sóng 03 chương trình Phát thanh với thời lượng 2 giờ 30 phút/ngày; chương trình truyền hình phát sóng với thời lượng 17 giờ/ngày. Báo Bắc Ninh xuất bản 1 tuần 5 số báo với số lượng trung bình 7000 tờ/kỳ báo ngày, 7000 cuốn Báo Bắc Ninh hàng tháng/kỳ; Báo Bắc Ninh điện tử với nhiều chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn. Ngoài ra, còn có hệ thống Đài Truyền thanh ở 8 huyện, thị xã, thành phố và 126 Đài Truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả. 

Với chức năng và nhiệm vụ của mình là tuyên truyền, giáo dục, định hướng ý thức và dư luận xã hội, trong những năm qua báo chí Bắc Ninh đã luôn bám sát định hướng tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ và Chính quyền địa phương về phát triển du lịch. Qua đó đề ra các giải pháp để phát triển du lịch một cách bền vững, giúp Đảng bộ, chính quyền địa phương có cái nhìn tổng thể hơn trong lĩnh vực này, từ đó đưa ra những quyết sách kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn.

Thông qua các chuyên đề, chuyên mục về  du lịch, báo chí Bắc Ninh đã không chỉ thông tin đầy đủ cho du khách về những nét đẹp văn hóa của địa phương mà còn cung cấp cho nhân dân những kiến thức cơ bản, những hiểu biết nhất định về chương trình phát triển du lịch của tỉnh, các loại hình du lịch đang phát triển trên địa bàn, giới thiệu những làng nghề truyền thống, lễ hội đặc trưng hay những quy định của pháp luật về hoạt động du lịch... Báo chí Bắc Ninh cũng đã tuyên truyền những mô hình, gương điển hình tiên tiến, các tổ chức và cá nhân tiêu biểu năng động, sáng tạo trong hoạt động du lịch. Sự phong phú và đa dạng trong cách thức tuyên truyền không chỉ làm cơ sở cho nhận thức của người dân mà còn giúp cho các cấp lãnh đạo trong tỉnh thấy rõ thực trạng phát triển du lịch tại địa phương, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời trong quá trình điều hành, chỉ đạo.

Tuy rằng có đóng góp không nhỏ vào tiến trình phát triển kinh tế từ ngành công nghiệp không khói của địa phương, nhưng công tác tuyên truyền về phát triển du lịch trên báo chí Bắc Ninh còn không ít điều đáng nói, cả ở kết cấu nội dung, hình thức thể hiện và tính hiệu quả trong thông tin. Các chương trình, chuyên mục du lịch còn thiếu tính tổng kết, phân tích, thiếu tính phát hiện, đề xuất phương hướng giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc trong phát triển du lịch nên hiệu quả chưa cao. Chưa coi trọng đúng mức việc tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay trong hoạt động du lịch…
 
Các cư quan báo chí chưa xây dựng được một kế hoạch truyền thông tổng thể, mang tính chiến lược, lâu dài. Đôi khi công tác tuyên truyền còn mang tính “thời vụ”, khi có những sự kiện, vấn đề nổi cộm thì tập trung tuyên truyền một cách rầm rộ, khi thì vắng bóng, thưa thớt dẫn đến việc tuyên truyền thiếu tập trung, chạy theo số lượng, chất lượng và hiệu quả thông tin thiếu tính bền vững. Hiện tượng trùng lắp về nội dung thông tin trên sóng phát thanh và truyền hình còn phổ biến, các chương trình, chuyên mục được phát đi phát lại nhiều lần dẫn đến sự nhàm chán cho khán, thính giả. Mặt khác, lượng thông tin về phát triển du lịch tuy có tần số xuất hiện khá lớn, nhưng phân bố không đều giữa các địa phương trong tỉnh, chủ yếu chỉ tập trung ở khu vực thành phố, thị xã, còn những địa phương khác thì xem như bị lãng quên.

Công tác tuyên truyền chỉ mới dừng lại ở mức độ phản ánh, chưa kiến giải được những nguyên nhân thành công và hạn chế, chưa đề ra giải pháp khắc phục và đưa ra những bài học kinh nghiệm. Nội dung của một số chuyên trang, chương trình, chuyên mục chưa phong phú, đơn điệu, chưa thật sự hấp dẫn và lôi cuốn công chúng bạn đọc. Kiến thức về lĩnh vực du lịch của phóng viên còn mờ nhạt, chất lượng sóng các chương trình phát thanh và truyền hình còn nhiều hạn chế; kênh phát hành báo in chưa được mở rộng…đã hạn chế không nhỏ tới công tác tuyên truyền của báo chí Bắc Ninh.

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 đã nhấn mạnh: Tăng cường công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá. Xây dựng thương hiệu và hình ảnh du lịch Bắc Ninh theo chủ đề: Du lịch Miền Quan Họ. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức du lịch trong cộng đồng dân cư. Triển khai thực hiện đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền quảng bá, các kênh quảng bá đến các thị trường du lịch trong và ngoài nước....

Trong thời gian tới, để hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trong lộ trình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của quê hương, công tác tuyên truyền về phát triển du lịch của báo chí Bắc Ninh nên tập trung vào những giải pháp như sau:

Đổi mới nhận thức về phát triển du lịch và vai trò của báo chí Bắc Ninh trong tình hình mới, trước mắt cần đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý báo chí hiệu quả, phù hợp hơn. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền mang tính chiến lược, có sự phân bổ hợp lý về địa điểm, thời gian, thời lượng tuyên truyền. Xây dựng đội ngũ nhà báo chuyên trách tuyên truyền, quảng bá du lịch của địa phương. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về phát triển du lịch cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên. Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về phát triển du lịch có chất lượng cao, tiếp tục đổi mới cách trình bày, hình thức thể hiện, kết cấu và chất lượng in ấn của các sản phẩm báo chí để tăng sức hấp dẫn đối với công chúng bạn đọc.

Từng bước nâng cao nhận thức của phóng viên, biên tập viên về cả về kiến thức báo chí lẫn kiến thức về du lịch. Ngoài việc quan tâm đầu tư, bổ sung kịp thời kinh phí nhằm giúp các cơ quan báo chí có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất chương trình và các trang thiết bị chuyên dùng, phương tiện làm việc nhằm giúp phóng viên nâng cao kỹ năng thu thập và xử lý thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh nhạy, chính xác của công chúng.

Xây dựng và tổ chức đội ngũ cộng tác viên rộng khắp để thu hút trí tuệ của toàn xã hội, nhằm nâng cao chất lượng thông tin, tăng cường tính phong phú và đa dạng của thông tin báo chí. Liên kết với các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, mở rộng và khai thác tốt các trang Website hiện có để tuyên truyền, quảng bá du lịch cho tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện tốt những giải pháp trên đây sẽ là điều kiện tiên quyết để báo chí Bắc Ninh làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương.
Nguyễn Tiến Vụ, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại