Bản tin dự báo thời tiết đêm 01 ngày 02/03/2018

(BTV)

 1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió nhẹ.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:    20 – 220C
Nhiệt độ cao nhất từ:     26– 280C.
Độ ẩm trung bình: 80%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:    20 – 220C
Nhiệt độ cao nhất từ:     26– 280C.
Độ ẩm trung bình: 83%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có mưa nhỏ lượng không đáng kể. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:    20 – 220C
Nhiệt độ cao nhất từ:     26– 280C.
Độ ẩm trung bình: 80%
Tin phát lúc: 15h30  
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại