Bản tin dự báo thời tiết đêm 08 ngày 09/03/2018

(BTV)


1. Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày hửng nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:    14 – 160C
Nhiệt độ cao nhất từ:     22– 240C.
Độ ẩm trung bình: 73%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày hửng nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:    14 – 160C
Nhiệt độ cao nhất từ:     22– 240C.
Độ ẩm trung bình: 75%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày hửng nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:    14 – 160C
Nhiệt độ cao nhất từ:     22– 240C.
Độ ẩm trung bình: 73%
Tin phát lúc: 15h30  

Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại