Bản tin dự báo thời tiết đêm 09 ngày 10/03/2018

(BTV)

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.
Gió nhẹ.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:    14 – 160C
Nhiệt độ cao nhất từ:     23– 250C.
Độ ẩm trung bình: 65%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:    14 – 160C
Nhiệt độ cao nhất từ:     23– 250C.
Độ ẩm trung bình: 67%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:    14 – 160C
Nhiệt độ cao nhất từ:     23– 250C.
Độ ẩm trung bình: 65%
Tin phát lúc: 15h30  
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại